Krótka prezentacja

Podejścia Capacitante (tj. umiejętnościowego, rozumianego, jako umożliwiające i włączające istniejące umiejętności)

Podejście capacitante proponuje pomoc dla osób z chorobą Alzheimera i z innymi formami demencji.

Jest to Podejście, które w ciągu ostatnich 15 lat rozpowszechniło się we Włoszech i ma na celu zachowanie ja zdrowego starszej osoby, która zapomina się i jest zdezorientowana. Ma na celu również rozpoznawanie i uznawanie ja zdrowego, podkreślanie jego wartości, sprawianie ze ja zdrowe może się ujawnić. Aby osiągnąć ten cel stawia w centrum uwagi słuchanie i słowo proponując metodę Dwunastu kroków dla członków rodziny i Techniki umiejętnościowe (capacitanti) dla opiekunów profesjonalnych.

Podejście capacitante jest propozycja zarówno dla członków rodziny, jak i pacjentów i opiekunów profesjonalnych. Dla członków rodziny zaangażowanych w pomoc osobie chorej Podejście capacitante proponuje tak zwane Grupy ABC. Są to grupy samopomocy, prowadzone przez przygotowaną do tego osobę. Opierają się one właśnie na Podejściu umiejętnościowym i na metodzie Dwunastu Kroków. Spotkania mają na celu pomóc uczestnikom wydostać się z tunelu bezsilności, aby stać się ekspertami w korzystaniu ze słowa. W ten sposób promuje się osiągniecie szczęścia możliwego, tych, którzy się opiekują i tych, którzy są pod opieką. Dla pacjentów jest ona oparta na wykorzystaniu technik umiejętnościowych (capacitanti), których zadaniem jest podtrzymanie użycia słowa w obecności zaburzenia mowy i pamięci. W rzeczywistości, starsza osoba zapominająca się i zdezorientowana, jeśli pozwoli się jej mówić, tak jak potrafi, bez poprawiania, bez poczucia ze się myli, jeśli będzie się czuć wysłuchana i zaakceptowana taką, jaką jest i tak jak jest w stanie się wyrazić i mówić, nie będzie się izolować nie będzie reagować z przejawami zaburzenia zachowania. Będzie się czuć rozpoznana i uznana, jako pełnowartościowy rozmówca i będzie chętnie uczestniczyć w konwersacji, nawet, jeśli nie zrozumie i nie będzie potrafić się jasno wyrażać.

Dla operatorów Podejście capacitante oferuje szkolenia, które pozwolą nauczyć się słuchać i wybierać słowa, jakie powiedzieć, aby zapewnić wystarczająco szczęśliwe współżycie wśród specjalistów i opiekunów profesjonalnych, pacjentów i członków ich rodzin.